Lees dit eerst!

In deze brochure  kan u alle informatie vinden over het aanmelden van uw zoon of dochter in het basisonderwijs in Wetteren en Laarne.

 

Let op! in de brochure wordt verwezen naar infomomenten, opendeurdagen, ... die op afspraak fysiek doorgaan. In de huidige omstandigheden is dit niet langer mogelijk. U kan wel via digitale weg kennis maken met de scholen. Binnenkort zal hier ook een overzicht gepubliceerd worden hoe u via digitale weg de scholen kan leren kennen. 

De regelgeving hierover kan u hier terugvinden

(In de gedrukte brochure is er een foutje geslopen. Het telefoonnummer om contact op te nemen met Leefschool Eureka moet 0476/23.67.01. zijn. In de brochure die u hier kan downloaden staat het juiste telefoonnummer vermeld)

Wie moet aanmelden?

 • Alle kinderen geboren in 2019

  Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2019 die pas effectief starten met school op 1 september 2022 

 • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar, indien de school waar uw kind nu naartoe gaat geen afdeling lagere school heeft.

  Als de kleuterschool en de lagere school één school zijn, dan hoeft u uw kind niet opnieuw aan te melden.

 • Broers en zussen & kinderen van personeel

  Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.

 • Kinderen die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.

Wanneer aanmelden?

Alle kinderen kunnen zich aanmelden van maandag 1 maart 2021 (12u) t.e.m. dinsdag 31 maart 2019 (21u). Het precieze moment van aanmelden maakt niet uit als het maar in deze periode is.

Wie zijn of haar kind niet aanmeldt, kan pas vanaf 7 juni 2021 op de school gaan inschrijven. Tegen dan zullen de kinderen in Laarne en Wetteren al grotendeels aangemeld en ingeschreven zijn. Vermijd het risico dat u geen plaats meer heeft in de school van uw keuze of in uw buurt. Meld uw kind dus zeker aan!

 

Digitale infosessies

U kan deelnemen aan onze digitale infosessie waar alles uitvoerig wordt toegelicht. Om deel te nemen kan u inschrijven via volgende link:

https://www.huisvanhetkindlww.be/inschrijveninfosessieaanmelden

U kan kiezen tussen een van deze digitale sessies :

 • dinsdag 23/02/2021 van 19u30 tot 20u30
 • donderdag 04/03/2021 van 19u30 tot 20u30

 

U heeft thuis geen computer of wil u hulp bij het aanmelden?

Je kan terecht voor een computer:

 • In de bibliotheek van Wetteren en Laarne tijdens de openingsuren

 • In de basisscholen van Wetteren en Laarne na afspraak

 

Heb je nood aan ondersteuning bij het aanmelden?

Maak een afspraak met een medewerker van het CLB 

 • Vrij CLB Hoenderstraat 53; Wetteren - 09 365 22 21

 • CLB GO! Grote markt 25; Dendermonde - 052 33 88 80

 

Neem contact op met het Huis van het Kind LWW 

 • via email : naarschool@huisvanhetkindlww.be

 • via telefoon of Whatsapp : 0474/56.67.18

 • maak een afspraak (via 0474/56.67.18 of naarschool@huisvanhetkindlww.be) 

  Afspraken kunnen doorgaan in het Huis van het Kind LWW te Wetteren (Scheldedreef 52, 9230 Wetteren), in het Sociaal Huis te Laarne (Nerenweg 3, 9270 Kalken) of in het  Gemeentehuis van Laarne ( Dorpsstraat 1, 9270 Laarne)

 

Informatie en vragen 

Voor alle bijkomende informatie en vragen kan u via e-mail terecht bij naarschool@huisvanhetkindlww.be of op het nummer 0474/56.67.18. Dit kan ook via Whatsapp.